Trong chuyến đi trở về An Giang - quê hương của Huỳnh Lập cùng Lê Giang, Trà Ngọc đã có khởi đầu thật nhiều kỷ niệm và cảm xúc. Tiếp theo đây Huỳnh Lập sẽ dẫn Lê Giang và Trà Ngọc đi trải nghiệm những điều thú vị gì ở quê hương của anh, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.