Triển khai xây dựng từ năm 2014, mô hình tăng gia sản xuất tập trung tại Sư đoàn 324, Quân khu 4 được đầu tư gần 5 tỷ đồng để quy hoạch các hạng mục chế biến lương thực, thực phẩm và các khu tăng gia. Với những cách làm mới, khoa học đã góp phần làm phong phú cho bữa ăn của bộ đội.