Là doanh nghiệp quốc phòng hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đã trở thành động lực thôi thúc, động viên toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.