Chương trình "Hát vì yêu - Số 6" xin được gửi đến quý vị và các đồng chí câu chuyện của nhà thơ Bùi Đăng Sinh. Mặc dù cách biệt về thế hệ, nhưng ông luôn dành cho cháu của mình những tình cảm gắn bó, sâu sắc cùng tình yêu thương vô bờ.