Chủ động cung ứng lượng hàng hóa dồi dào với giá cả bình ổn để phục vụ nhu cầu sắm Tết của người dân. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp để kích cầu tiêu dùng cuối năm của các siêu thị trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.