Sau công điện 23 của UBND TP Hà Nội, các quận, huyện, thị xã đã tích cực triển khai ngay các trung tâm thu dung điều trị bệnh nhân covid 19 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ, trên địa bàn xã phường, thị trấn với phương châm “4 tại chỗ” theo hướng dẫn chuyên môn của Sở Y tế. Đây được xem là tầng một của tháp ba tầng trong điều trị bệnh nhân Covid 19.