Thời gian trôi đi khiến nhiều thứ bị lãng quên nhưng những kỷ vật, hiện vật chiến tranh không chỉ là những minh chứng sống cho hai cuộc kháng chiến và giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn là minh chứng cho những hi sinh, mất mát mà dân tộc ta từng phải gánh chịu. Những điều đó rất đáng trân trọng. Những kỷ vật mà các cựu chiến binh đã lưu giữ trao tặng cho một số bảo tàng trong cả nước sẽ luôn còn mãi với thời gian, để rồi từ đó, giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm và thêm trân trọng những đóng góp của thế hệ cha anh, có ý chí phấn đấu và khát vọng cống hiến nhiều hơn cho xã hội ngày càng giàu đẹp.