Hôm nay (01/7), gần 890 nghìn thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp quốc gia 2016. Tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tới các điểm thi để kiểm tra công tác bảo mật đề thi, coi thi và chỉ đạo các hội đồng thi đảm bảo đúng quy định và an toàn thi cử.