Năm 1971, hơn 4 vạn quân chủ lực ngụy quyền và 6.000 quân Mỹ, mở cuộc hành quân Lam Sơn 719. Quân giải phóng của ta đã mở chiến dịch phản công quy mô lớn, Thượng sỹ Phùng Quang Thanh khi đó đã chiến đấu anh dũng, lập chiến công quan trọng trong chiến dịch này và trở thành Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 22 tuổi. Cho đến bây giờ, nhiều đồng đội vẫn nhớ tới Đại tướng Phùng Quang Thanh với biệt danh “Dũng sỹ Đồi Không Tên”.