Corona! Ở nhà

Sáng tác: Lê Mây

Biểu diễn: Hoàng Hồng Ngọc (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội)