Quyết liệt, kịch tính đầy hấp dẫn là những điều diễn ra tại Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games. Lần thứ 3 tham gia hội thao lớn này, Đoàn QĐND Việt Nam đã cử một lực lượng rất hùng hậu. Những thành tích ấn tượng của đoàn QĐND Việt Nam nói chung tại Army Games 2020 đã khẳng định tinh thần và ý chí Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Đồng thời lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong hội nhập và phát triển hôm nay.