Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi chương trình Chuyển động thể thao - Số 162 phát sóng ngày 12/2 trênh Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.