Trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 này, cùng với duy trì nghiêm quân số canh trực, Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới, chú trọng chăm lo nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội . Những hoạt động ý nghĩa, những sân chơi bổ ích lành mạnh đã được cán bộ , chiến sĩ các đơn vị hưởng ứng nhiệt tình. Phóng sự sau ghi nhận không khí vui tươi, sôi nổi trong ngày nghỉ lễ của bộ đội Trường Quân sự Quân khu 5.