Họ từng gọi nơi đây là nơi ở của những con ma hủi, bất hạnh hơn là họ xa lánh và dặn dò con cháu trong nhà phải tránh xa. Nay sự khác biệt ấy dường như không còn nữa, nơi ở của những người bệnh phong Bến Sắn đã là nơi quây quần của gần cả ngàn nhân khẩu, đây chính là nơi đã tạo cơ hội cho hàng ngàn con người vượt qua nghịch cảnh để sống một cuộc đời mới no đủ hơn, bình yên hơn, nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc hơn...