Sáng ngày 15/2, tại Hội nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng cần phát huy kết quả đạt được, trong năm 2022 tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia vừa phòng, chống dịch Covid-19 an toàn, hiệu quả