Bản tin Trưa ngày 22/9/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Chuyển đổi số gắn liền với bảo đảm an toàn thông tin.

- Các đơn vi tổ chức diễn tập nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.

- Cảnh báo gia tăng trẻ nhập viện do mắc Adenovirus.