Bản tin Trưa ngày 12/02/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Mâm cơm ngày Tết của Bộ đội.

- Trải nghiệm Tết xưa trong cung đình Huế.

- LHQ kêu gọi bình đẳng giới trong lĩnh vực khoa học.