Bản tin Thời sự Quốc phòng ngày 11/02/2024 có những nội dung chính sau đây:

- Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ.

- Tết về theo bước chân Bộ đội.

- Khởi đầu năm mới bằng kế hoạch sống khoẻ.

- IMF lạc quan về triển vọng kinh tế thế giới năm 2024.