Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 21/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Trò chuyện với BTV Trần Việt Hoàng.

- Định nghĩa "lạ" về nhà báo.

- Vùng đất của những "cây nấm đá" khổng lồ.