Bản tin Rubik Cuộc sống ngày 09/06/2022 có những nội dung chính sau đây:

- Gặp gỡ đạo diễn Võ Thanh Hòa.

- Hỗ trợ doanh nghiệp trước áp lực giữ giá sản phẩm hàng hóa.

- Chiêm ngưỡng sắc vàng Tam Cốc.