Bản tin Ngày mới ngày 5/10/2016 có những nội dung chính sau đây:

Website kết nối doanh nghiệp với Chính phủ chính thức hoạt động.

- Mô hình trồng hồ tiêu trên thân cây ăn trái ở Phong Điền.

- Khai thác cát trái phép gây sạt lở bờ sông ở Cam Lâm (Khánh Hòa).

- Hiệu quả từ Hội thi “Quân đội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường”.

- Bảo tàng về Bác Hồ của người cựu chiến binh.