Bản tin Ngày mới ngày 16/03/2023 có những nội dung chính sau đây:

- Sẽ có nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho du lịch Việt Nam.

- Khai mạc Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41.

- Tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022.