Phóng sự về sự chủ động thích ứng linh hoạt với tình hình dịch bệnh đã giúp nhiều doanh nghiệp quân đội duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.