Chương trình nhận diện sự thật hôm nay xoay quanh nội dung bàn luận về chủ đề, "phúc trình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015", trong đó đưa ra những thông tin thiếu khách quan và trích dẫn thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Để nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này sẽ là cuộc trao đổi với Tiến sĩ Cao Đức Thái, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.