Với hơn 125 điểm đóng quân trên địa bàn 38 tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có hơn 70 tổ, trạm lẻ được xây dựng độc lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Mặc dù chịu khí hậu khắc nghiệt cùng nhiều thiếu thốn về vật chất, tinh thần, nhưng với con tim, khối óc và những đôi bàn tay cùng sự nỗ lực quyết tâm vượt khó, các cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng Thông tin Liên lạc đã triển khai nhiều mô hình tăng gia sản xuất sáng tạo, hiệu quả, đảm bảo đời sống bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm là đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.