Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những ca khúc acostic viết về Hà Nội trong chương trình Ngôi sao đồng điệu số phát sóng ngày 09/10/2021.