Nếu như trên thao trường của các đơn vị quân đội, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ thường thi đua "vượt nắng, thắng mưa say sưa luyện tập", thì những ngày này tại thành phố Hồ Chí Minh bộ đội tăng cường cũng đang nỗ lực vượt thời tiết nắng mưa bất chợt để cùng nhân dân sớm chiến thắng đại dịch. Với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, họ vẫn đang nỗ lực hết mình, lan tỏa tinh thần sẵn sàng dấn thân vì cộng đồng của tuổi trẻ quân đội, tất cả vì mục tiêu sớm kiểm soát và chiến thắng dịch bệnh.