Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với những câu chuyện về các CCB tham gia công tác phòng, chống dịch tại địa phương, vẫn duy trì sản xuất kinh doanh để vượt qua khó khăn mùa dịch.