Đại úy Đinh Thị Ngân Hà, Hành chính trưởng Khoa Vi sinh, BV QY 175 và chồng trực quân số 100% ở đơn vị. Việc nhà, việc chăm sóc 2 con anh chị đều nhờ bố mẹ chồng những người hậu phương vô cùng vững chắc để 2 con có thể yên tâm giữa tâm dịch.