Vừa qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ giống nhằm giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất. Tuy nhiên nhiều hộ dân của huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái) sau gieo mạ từ nguồn giống được hỗ trợ, mạ đã bị chết, tỷ lệ nảy mầm thấp khiến nhiều hộ dân thiếu mạ cấy. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cho rằng người dân ngâm ủ mạ không đúng kỹ thuật dẫn tới tình trạng trên, song người dân thì cho rằng chất lượng lúa giống kém nên tỷ lệ nảy mầm thấp và bị chết.