Trước tình hình đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn do trình độ nhận thức hạn chế và kỹ thuật canh tác, sản xuất lạc hậu. Những năm qua các đơn vị bộ đội Biên phòng Bình Phước đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều chương trình biện pháp dân vận thiết thực, hiệu quả nhằm chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân từng bước khắc phục khó khăn, xây dựng đời sống mới no ấm, bình yên. Người lính Biên phòng là điểm tựa của nhân dân trong cuộc sống, người dân cũng trở thành điểm tựa của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.