Vòng tay đất mẹ

Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn 

Biểu diễn: Vũ Thắng Lợi