Hôm nay, 22/12, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021) cũng sẽ chính thức diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, trang trọng. Là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có công lao đóng góp to lớn trong việc hình thành, phát triển học thuyết quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đó là đường lối chiến tranh Nhân dân, lấy chính nghĩa thắng bạo tàn. Đây cũng là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nâng cao sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.