Lịch sử và truyền thống hào hùng chính là vốn quý của quân đội ta trên chặng đường xây dựng và trưởng thành, đó là niềm tự hào, là giá trị tinh thần to lớn mà các thế hệ trước đã tích lũy và truyền lại cho mai sau. Chính vì thế việc phát huy mạch nguồn truyền thống, khơi dậy giá trị của lịch sử được các đơn vị quân đội hôm nay xem là một trong những bí quyết làm nên thắng lợi của nhiều nhiệm vụ. Ở Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân, đơn vị 2 lần được phong tặng danh hiệu "Anh hùng LLVT nhân dân" truyền thống đã thực sự trở thành sức mạnh.