Bộ Chính trị vừa chính thức ban hành Quy định 102/QĐ-TƯ về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm. Quy định này gồm 5 chương, 37 điều, thay thế Quy định 181/QĐ-TƯ của Bộ Chính trị khóa 11. Đây được xem là cơ sở mới để tạo ra cơ chế xử phạt, răn đe đối với Đảng viên, từ đó, tiếp tục bảo đảm sự trong sạch, vững mạnh của Đảng trong giai đoạn hiện nay. Ngay sau khi được ban hành, Quy định 102 đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất cao của cán bộ Đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước. Tuy nhiên, đâu đó vẫn có những tiếng nói lạc lõng với thái độ cực đoan, chẳng hạn một số đối tượng núp dưới chiêu bài tranh đấu vì dân chủ nhân quyền cho rằng, quy định của Đảng đi ngược với nhà nước pháp quyền, hay như quy định cũng chỉ mang tính hình thức, không giải quyết được tận gốc vấn đề chống tham nhũng. Có thể khẳng định, đó là những luận điệu xuyên tạc nhằm mục đích chống phá Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Qua sự phân tích của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong chương trình Nhận diện sự thật sẽ giúp quý vị và các đồng chí hiểu rõ hơn bản chất vấn đề này.