Sáng ngày 17/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ tuyên dương các đội tuyển tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2020 (Army Games 2020). Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; cùng các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Ngô Minh Tiến; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa và Trung tướng Phùng Sĩ Tấn.