Thời gian qua, cùng với các lực lượng khác của thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục nghìn lượt đoàn viên thanh niên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Quân đội; học viên, sinh viên các trường Công an, Y khoa đã hăng hái tham gia vào công tác phòng chống dịch Covid-19. Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, các đồng chí không ngại gian khó, chung sức, đồng lòng cùng thành phố và cả nước trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.