Tự hào người lính đi đầu

Thơ: Phùng Việt Hùng

Nhạc: Đoàn Nguyên Hiếu (Trung tâm PT-TH Quân đội)

Biểu diễn: Thu Thủy - Ngọc Linh (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội)