Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Phóng sự về các hoạt động ngoại khóa của học sinh khi tham quan tại đơn vị bộ đội, qua đó tuyên truyền hình tượng bộ đội Cụ Hồ, giúp học sinh hiểu hơn về các việc của bộ đội.