Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với câu chuyện của những học viên trường Sĩ quan Lục quân 2 tạm gác bút nghiên lên đường vào tâm dịch thành phố HCM cùng với chính quyền nhân dân địa phương tham gia chống dịch.