Trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn cách mạng mới, cán bộ giáo viên Trường Sĩ quan Pháo binh luôn chủ động tìm tòi, sáng tạo,  đầu tư trang thiết bị hiện đại, thay đổi phương pháp dạy và học, tạo ra những bước đi mới của nhà trường nhằm đưa giảng đường  gần hơn với thao trường huấn luyện. Xứng đáng với truyền thống “Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng” mà Bác Hồ đã khen tặng bộ đội pháo binh của Quân đội nhân dân Việt Nam.