Đến từ các tỉnh thành trên toàn quốc, các nữ tân binh đều có công việc riêng, hoàn cảnh riêng, nhưng trên hết họ gặp nhau ở đây với tình yêu dành cho màu xanh áo lính. Sau 3 tháng làm quen với môi trường quân đội, các nữ chiến sĩ đã được học tập rất nhiều, từ sắp xếp nội vụ, điều lệnh đội ngũ đến giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự. Qua học tập rèn luyện trong môi trường quân đội, họ nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt, sức khỏe được nâng lên, lễ tiếp, tác phong quân nhân chững chạc, chấp hành nghiêm các quy định, điều lệ trong quân đội.