Diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa là hình thức huấn luyện cao nhất, để học viên thực sự trải nghiệm các cương vị chỉ huy trong điều kiện chiến đấu. Năm nay, khi xây dựng phương án diễn tập, Trường Sĩ quan Lục quân 1 chú trọng rèn luyện học viên một cách toàn diện, sát với cương vị sau khi tốt nghiệp ra trường.