Sách, hoa, đàn, súng, đó là những người bạn thân thiết trong hành trang của học viên học tập và rèn luyện dưới mái trường thành cổ mang tên Trường Sĩ quan Chính trị. Là trung tâm đào tạo cán bộ chính trị cấp  phân đội và nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự với sản phẩm đào tạo là sĩ quan đạt chức cương vị Bí thư chi bộ, chủ trì hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị quân đội. Dưới bóng quân kỳ, những thế hệ học viên Trường Sĩ quan Chính trị hôm nay vẫn dậm vang nhịp bước  như bao thế hệ cha anh đã dậm vang bước chân trong đội ngũ điệp trùng ra trận, đó là sự tiếp nối của truyền thống và hiện tại bằng trái tim trẻ khát khao cống hiến, bằng mồ hôi rèn luyện, học tập và bằng dòng máu sẵn sàng đổ cho Tổ quốc bình yên, đó là con đường vinh quang mà mỗi học viên Trường Sĩ quan Chính trị, trường Đảng trong quân đội đã đang và sẽ tiếp tục đi để góp phần xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.