Trung Quốc ngày 19/04 khẳng định sẽ tiếp tục duy trì chính sách “Zero Covid linh hoạt”, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 nhằm kiểm soát diễn biến dịch bệnh phức tạp hiện nay.