Trở về trong vòng tay mẹ

Sáng tác: Trần Quốc Đạt

Biểu diễn: Thu Thủy, Hồng Ngọc, Hồng Duyên, Lan Anh