Trong chương trình 8 phim mới quý vị khán giả cùng trò chuyện với cặp đôi Hương Giang - Quang Trọng.