6 nghệ sĩ tham gia chương trình đều đã có những bước chuẩn bị cần thiết để lên đường Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147, Vùng 1 Hải quân với quyết tâm cao nhất. Thế nhưng, liệu họ đã thực sự sẵn sàng về cả tinh thần và thể chất hay chưa? Quý vị và các đồng chí hãy cùng đón xem những trải nghiệm đầu tiên của họ trong môi trường quân ngũ.