Phóng sự ảnh - Số 2142: "Trại ngựa đẹp như thảo nguyên Mông Cổ ở Thái Nguyên".