Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục thể hiện quan điểm cứng rắn đối với vấn đề nhập cư sau khi ông vừa bác bỏ một dự luật nhập cư mới do một nhóm nghị sĩ đề xuất, trong đó bảo vệ những người được ở lại Hoa Kỳ theo “Chương trình Trì hoãn hành động đối với người tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ” (gọi tắt là DACA).